Ακμή

Απολέπιση

Αντιγήρανση

Ενυδάτωση

Θαμπό Δέρμα

Πανάδες

Continuous Hydration - Normal & Dry SkinΕλληνικάEnglish


For all ages.

Ingredients:
cupuacu butter, olive oil 1% 0.30%, allantoin, panthenol
Continuous Hydration, Normal & Dry Skin - Doctor's Order

  • Cupuacu Butter: This component increases the hydration of the skin and reduces trans-epidermal water loss, a procedure that allows gradual release. It even has demulcent substances that contain phytosterols, which regulate the lipids on the surface of the epidermis; it promotes skin regeneration and produces antioxidant activity thus reducing free radicals.
  • Olive oil: Extra moisture and oil.
  • Allantoin: Activates cell reproduction; exceptional reconstructive activity.
  • Panthenol: Moisturizing and softening action, increases skin elasticity, has anti-inflammatory properties and promotes epithelial healing process.
  • German chamomile extract: Moisturizing, soothing, tonic and antiseptic properties.